De kiezer heeft genadeloos afgerekend met dit kabinet. Niet alleen de PvdA, óók de VVD heeft flink verloren. Een nieuw centrumrechts kabinet ligt voor de hand. Dat zal visie op defensie moeten tonen.

Het kabinet Rutte-II bij het aantreden op 5 november 2012

Defensie en oud-burgerpersoneel stonden 15 maart tegenover elkaar in de juridische strijd rond het AOW-gat. Strijdtoneel was de Centrale Raad van Beroep. Inzet was de nieuwe regeling van Defensie om het AOW-gat te compenseren. De tegenpartij uitte hier stevige kritiek op.

Han Busker is gekozen tot nieuwe voorzitter van de FNV. In een ledenraadpleging werd zijn voordracht door 97 procent van de deelnemers gesteund – in totaal bijna 75.000 leden. Het Ledenparlement – het hoogste orgaan van de FNV – bekrachtigde deze uitkomst vandaag in Amsterdam.

Pagina's

Nieuw kabinet moet visie tonen

Het kabinet Rutte-II bij het aantreden op 5 november 2012

De kiezer heeft genadeloos afgerekend met dit kabinet. Niet alleen de PvdA, óók de VVD heeft flink verloren. Een nieuw centrumrechts kabinet ligt voor de hand. Dat zal visie op defensie moeten tonen.

over nieuwe regeling

Defensie en oud-burgerpersoneel stonden 15 maart tegenover elkaar in de juridische strijd rond het AOW-gat. Strijdtoneel was de Centrale Raad van Beroep. Inzet was de nieuwe regeling van Defensie om het AOW-gat te compenseren. De tegenpartij uitte hier stevige kritiek op.

tot nieuwe voorzitter FNV

Han Busker is gekozen tot nieuwe voorzitter van de FNV. In een ledenraadpleging werd zijn voordracht door 97 procent van de deelnemers gesteund – in totaal bijna 75.000 leden. Het Ledenparlement – het hoogste orgaan van de FNV – bekrachtigde deze uitkomst vandaag in Amsterdam.

Pagina's