Eerste reactie MARVER

deelresultaat AVW 201

De FNV bonden AFMP en MARVER zijn niet enthousiast over de voorlopige uitkomsten van de onderhandelingen over nieuwe arbeidsvoorwaarden voor Defensiemedewerkers.

Eerste deelresultaat

AVW 2015

De militaire vakbonden en de minister van Defensie hebben 3 maart jl. een eerste stap gezet naar een Arbeidsvoorwaardenakkoord 2015. Er ligt een 1e deelresultaat dat...

Geen VUT- equivalent meer

per 1 januari 2015

Met ingang van 1 januari 2015 betaal je als militair niet meer het zogenoemde VUT-equivalent. Je krijgt het teveel betaalde bedrag met terugwerkende kracht terug.

Eerste reactie MARVER
deelresultaat AVW 201
Eerste deelresultaat
AVW 2015
Geen VUT- equivalent meer
per 1 januari 2015

Pagina's

De FNV bonden AFMP en MARVER zijn niet enthousiast over de voorlopige uitkomsten van de onderhandelingen over nieuwe arbeidsvoorwaarden voor Defensiemedewerkers.

De militaire vakbonden en de minister van Defensie hebben 3 maart jl. een eerste stap gezet naar een Arbeidsvoorwaardenakkoord 2015. Er ligt een 1e deelresultaat dat...

Met ingang van 1 januari 2015 betaal je als militair niet meer het zogenoemde VUT-equivalent. Je krijgt het teveel betaalde bedrag met terugwerkende kracht terug.

Pagina's