Een marechaussee die 19 maanden lang een functie als hoofd van de afdeling gedeeltelijk waarnam, heeft recht op een financiële tegemoetkoming gelijk aan de waarnemingstoelage. Dat bepaalde de rechtbank Den Haag op 15 juli 2015 in een zaak die de MARVER namens een lid aanspande tegen een besluit van Defensie.

ASD, het Arbeidsmarkt- en Scholingsfonds Defensie heeft op 22 juli jl. haar website www.scholingsfondsdefensie.nl gelanceerd. Met deze website wil ASD breder bekendheid geven aan wat ASD is, doet en bereikt heeft voor de sector Defensie.

Overheidswerkgevers hebben in grote haast met een aantal vakbonden een half akkoord gesloten. Er zijn drie belangrijke redenen waarom de FNV deze afspraak NIET heeft getekend:

Pagina's

bij gedeeltelijke waarneming

Een marechaussee die 19 maanden lang een functie als hoofd van de afdeling gedeeltelijk waarnam, heeft recht op een financiële tegemoetkoming gelijk aan de waarnemingstoelage. Dat bepaalde de rechtbank Den Haag op 15 juli 2015 in een zaak die de MARVER namens een lid aanspande tegen een besluit van Defensie.

www.scholingsfondsdefensie.nl

ASD, het Arbeidsmarkt- en Scholingsfonds Defensie heeft op 22 juli jl. haar website www.scholingsfondsdefensie.nl gelanceerd. Met deze website wil ASD breder bekendheid geven aan wat ASD is, doet en bereikt heeft voor de sector Defensie.

waarom de FNV niet tekent

Overheidswerkgevers hebben in grote haast met een aantal vakbonden een half akkoord gesloten. Er zijn drie belangrijke redenen waarom de FNV deze afspraak NIET heeft getekend:

Pagina's