Op 24 november 2014 heeft de Centrale Raad van Beroep in een door de Marechausseevereniging aangespannen procedure bepaald dat Defensie bij het toekennen van tegemoetkoming(en) voor huisvesting, voeding en reiskosten geen onderscheid mag maken tussen militairen die een eigen huishouding voeren en militairen bij wie dat niet het geval is. Omdat Defensie na deze uitspraak niet direct actie ondernam zijn de afgelopen maanden heel veel verzoeken (rekesten) en bezwaarschriften ingediend.

De ACOP (MARVER, AFMP en FNV Overheid) vroegen i.v.m. de Loonovereenkomst om een extra Sector Overleg Defensie. Aan de onderhandelingstafel had immers géén open en reëel overleg plaatsgevonden. Maar ook tijdens deze extra vergadering was er géén ruimte om fatsoenlijk te onderhandelen over pensioen- en loonafspraken.

 

De FNV gaat in hoger beroep tegen het oordeel van de Rechtbank Den Haag dat het loonakkoord voor het overheidspersoneel door open en reëel overleg tot stand is gekomen. De rechter verwierp de stelling van de FNV dat zij als grootste vakcentrale buitenspel is gezet.

Pagina's

nieuwe ontwikkelingen (update)

Op 24 november 2014 heeft de Centrale Raad van Beroep in een door de Marechausseevereniging aangespannen procedure bepaald dat Defensie bij het toekennen van tegemoetkoming(en) voor huisvesting, voeding en reiskosten geen onderscheid mag maken tussen militairen die een eigen huishouding voeren en militairen bij wie dat niet het geval is. Omdat Defensie na deze uitspraak niet direct actie ondernam zijn de afgelopen maanden heel veel verzoeken (rekesten) en bezwaarschriften ingediend.

extra overleg Loonruimte-deal

De ACOP (MARVER, AFMP en FNV Overheid) vroegen i.v.m. de Loonovereenkomst om een extra Sector Overleg Defensie. Aan de onderhandelingstafel had immers géén open en reëel overleg plaatsgevonden. Maar ook tijdens deze extra vergadering was er géén ruimte om fatsoenlijk te onderhandelen over pensioen- en loonafspraken.

 

tegen uitspraak loonakkoord

De FNV gaat in hoger beroep tegen het oordeel van de Rechtbank Den Haag dat het loonakkoord voor het overheidspersoneel door open en reëel overleg tot stand is gekomen. De rechter verwierp de stelling van de FNV dat zij als grootste vakcentrale buitenspel is gezet.

Pagina's