Het voor vanavond geplande Kamer-debat over de compensatie van het AOW-gat bij Defensiemedewerkers gaat NIET door - en daarmee vervalt ook de flyeractie die de Marechauseevereniging op het Binnenhof gepland had.

Op 17 mei kunnen MARVER-(kader)leden zich op het hoofdkantoor in Woerden door FNV-pensioenbestuurder Chris Driesse (foto) laten informeren en meepraten over het overleg tussen werkgevers en werknemers over de toekomst van het Nederlandse pensioenstelsel.

Op woensdag 23 maart vond op het hoofdkantoor van de MARVER in Woerden weer een Kaderberaad plaats: overleg tussen  het hoofdbestuur en de vertegenwoordigers van de leden uit de acht fracties (Schiphol, Noord-Oost, Zuid, West, LBE, OTCKMar, Staf CKMar en  Niet Actief Dienenden). Dat leidde tot de volgende afspraken en actiepunten.

Pagina's

tot na uitspraak Centrale Raad

Het voor vanavond geplande Kamer-debat over de compensatie van het AOW-gat bij Defensiemedewerkers gaat NIET door - en daarmee vervalt ook de flyeractie die de Marechauseevereniging op het Binnenhof gepland had.

Dinsdag 17 mei

Op 17 mei kunnen MARVER-(kader)leden zich op het hoofdkantoor in Woerden door FNV-pensioenbestuurder Chris Driesse (foto) laten informeren en meepraten over het overleg tussen werkgevers en werknemers over de toekomst van het Nederlandse pensioenstelsel.

Maart 2016

Op woensdag 23 maart vond op het hoofdkantoor van de MARVER in Woerden weer een Kaderberaad plaats: overleg tussen  het hoofdbestuur en de vertegenwoordigers van de leden uit de acht fracties (Schiphol, Noord-Oost, Zuid, West, LBE, OTCKMar, Staf CKMar en  Niet Actief Dienenden). Dat leidde tot de volgende afspraken en actiepunten.

Pagina's