De MARVER-bijeenkomsten over de loondeal tussen het kabinet en drie van de vier ambtenarencentrales zijn gestart. Waarom besloot de grootste vakcentrale - de FNV, waarbij ook de MARVER aangesloten is - niet te tekenen? Kijk waar en wanneer jou het beste uitkomt en meld je aan. Ook postactieven zijn welkom!

Defensie is begonnen ook marechaussees die geen eigen huishouding voeren tegemoetkomingen te verstrekken voor (indien van toepassing) huisvesting, voeding en reiskosten. Maar de werkgever gaat daarbij niet verder terug dan 24 november 2014. Hoe zit het met de aanspraken van voor die datum?

De FNV heeft het loonakkoord, dat het Kabinet Rutte er vlak voor het zomerreces doorheen drukte, niet getekend. Waarom niet? Zie de Q&A's.

Pagina's

Ruttes CAO-truc - UPDATE

De MARVER-bijeenkomsten over de loondeal tussen het kabinet en drie van de vier ambtenarencentrales zijn gestart. Waarom besloot de grootste vakcentrale - de FNV, waarbij ook de MARVER aangesloten is - niet te tekenen? Kijk waar en wanneer jou het beste uitkomt en meld je aan. Ook postactieven zijn welkom!

Eigen huishouding - UPDATE

Defensie is begonnen ook marechaussees die geen eigen huishouding voeren tegemoetkomingen te verstrekken voor (indien van toepassing) huisvesting, voeding en reiskosten. Maar de werkgever gaat daarbij niet verder terug dan 24 november 2014. Hoe zit het met de aanspraken van voor die datum?

Waarom de FNV NIET tekende

De FNV heeft het loonakkoord, dat het Kabinet Rutte er vlak voor het zomerreces doorheen drukte, niet getekend. Waarom niet? Zie de Q&A's.

Pagina's