Geen VUT- equivalent meer

per 1 januari 2015

Met ingang van 1 januari 2015 betaal je als militair niet meer het zogenoemde VUT-equivalent. Je krijgt het teveel betaalde bedrag met terugwerkende kracht terug.

Coulanceregeling chroom-6

is een feit

(Ex-)medewerkers van defensie die ziek zijn geworden van het werken met de gifverf chroom-6 krijgen snel een vergoeding van maximaal 15.000 euro. Dat zijn de militaire vakbonden overeengekomen met minister Jeanine Hennis. Zodra de officiële stukken hierover beschikbaar zijn zullen wij deze hier ook publiceren.

AOW-gat onrechtvaardig

voor Defensie

Defensie maakt een verboden onderscheid op grond van leeftijd door de wachtgelduitkering te beëindigen bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd, terwijl de pensioenleeftijd stapsgewijs wordt opgehoogd. Dat oordeelt de Rechtbank Overijssel

Geen VUT- equivalent meer
per 1 januari 2015
Coulanceregeling chroom-6
is een feit
AOW-gat onrechtvaardig
voor Defensie

Pagina's

Met ingang van 1 januari 2015 betaal je als militair niet meer het zogenoemde VUT-equivalent. Je krijgt het teveel betaalde bedrag met terugwerkende kracht terug.

(Ex-)medewerkers van defensie die ziek zijn geworden van het werken met de gifverf chroom-6 krijgen snel een vergoeding van maximaal 15.000 euro. Dat zijn de militaire vakbonden overeengekomen met minister Jeanine Hennis. Zodra de officiële stukken hierover beschikbaar zijn zullen wij deze hier ook publiceren.

Defensie maakt een verboden onderscheid op grond van leeftijd door de wachtgelduitkering te beëindigen bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd, terwijl de pensioenleeftijd stapsgewijs wordt opgehoogd. Dat oordeelt de Rechtbank Overijssel

Pagina's