Half september starten de onderhandelingsgesprekken tussen de bonden en Defensie over een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord. In deze gesprekken worden de afspraken die zijn gemaakt in het eerste deelakkoord verder uitgewerkt.

De FNV, waarbij ook de MARVER is aangesloten, is niet onverdeeld gelukkig met de Perspectiefnota ‘Toekomst Pensioenstelsel’ die staatssecretaris Klijnsma heeft gepresenteerd. FNV-bestuurder Han Busker: ‘Plannen maken voor de toekomst is prima, maar ik zou toch ook wel graag een plan willen zien voor ...

Op dinsdag 9 augustus heeft de FNV – de grootste vakbond van Nederland, waarbij ook de MARVER is aangesloten – in een brief aan premier Rutte en de ministers Dijsselbloem (Financiën) en Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) aangedrongen op structurele maatregelen om de koopkracht van de mensen met de laagste inkomens te verbeteren. Dat is niet meer dan rechtvaardig en bovendien goed voor de economie.

Pagina's

defensiepersoneel starten

Half september starten de onderhandelingsgesprekken tussen de bonden en Defensie over een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord. In deze gesprekken worden de afspraken die zijn gemaakt in het eerste deelakkoord verder uitgewerkt.

over pensioennota Klijnsma

De FNV, waarbij ook de MARVER is aangesloten, is niet onverdeeld gelukkig met de Perspectiefnota ‘Toekomst Pensioenstelsel’ die staatssecretaris Klijnsma heeft gepresenteerd. FNV-bestuurder Han Busker: ‘Plannen maken voor de toekomst is prima, maar ik zou toch ook wel graag een plan willen zien voor ...

inkomensbeleid 2017

Op dinsdag 9 augustus heeft de FNV – de grootste vakbond van Nederland, waarbij ook de MARVER is aangesloten – in een brief aan premier Rutte en de ministers Dijsselbloem (Financiën) en Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) aangedrongen op structurele maatregelen om de koopkracht van de mensen met de laagste inkomens te verbeteren. Dat is niet meer dan rechtvaardig en bovendien goed voor de economie.

Pagina's