De Centrale Raad van Beroep heeft eerder aangegeven op 4 mei uitspraak te doen over de beëindiging van het wachtgeld voor burgerambtenaren op 65- jarige leeftijd, dan wel op AOW-gerechtigde leeftijd. De Raad heeft deze uitspraak uitgesteld.

Veel MARVER-leden die geplaatst zijn in het buitenland hebben een rekest ingediend om in aanmerking te komen voor een hogere tegemoetkoming in de woninghuur. Hoewel wij al in januari met Defensie tot overeenstemming zijn gekomen over de afhandeling, blijven de rekesten tot nu onbeantwoord.

Het voor vanavond geplande Kamer-debat over de compensatie van het AOW-gat bij Defensiemedewerkers gaat NIET door - en daarmee vervalt ook de flyeractie die de Marechauseevereniging op het Binnenhof gepland had.

Pagina's

uitgesteld

De Centrale Raad van Beroep heeft eerder aangegeven op 4 mei uitspraak te doen over de beëindiging van het wachtgeld voor burgerambtenaren op 65- jarige leeftijd, dan wel op AOW-gerechtigde leeftijd. De Raad heeft deze uitspraak uitgesteld.

huurplafond

Veel MARVER-leden die geplaatst zijn in het buitenland hebben een rekest ingediend om in aanmerking te komen voor een hogere tegemoetkoming in de woninghuur. Hoewel wij al in januari met Defensie tot overeenstemming zijn gekomen over de afhandeling, blijven de rekesten tot nu onbeantwoord.

tot na uitspraak Centrale Raad

Het voor vanavond geplande Kamer-debat over de compensatie van het AOW-gat bij Defensiemedewerkers gaat NIET door - en daarmee vervalt ook de flyeractie die de Marechauseevereniging op het Binnenhof gepland had.

Pagina's