ABP houdt aanvulling in stand

na overleg met de bonden

Na overleg met de ambtenarenbonden heeft pensioenfonds ABP besloten de pensioenaanvulling vanwege een gekorte AOW-partnertoeslag volledig in stand te houden. 

Eerste reactie MARVER

deelresultaat AVW 2015

De FNV bonden AFMP en MARVER zijn niet enthousiast over de voorlopige uitkomsten van de onderhandelingen over nieuwe arbeidsvoorwaarden voor Defensiemedewerkers.

Eerste deelresultaat

AVW 2015

De militaire vakbonden en de minister van Defensie hebben 3 maart jl. een eerste stap gezet naar een Arbeidsvoorwaardenakkoord 2015. Er ligt een 1e deelresultaat dat...

ABP houdt aanvulling in stand
na overleg met de bonden
Eerste reactie MARVER
deelresultaat AVW 2015
Eerste deelresultaat
AVW 2015

Pagina's

Na overleg met de ambtenarenbonden heeft pensioenfonds ABP besloten de pensioenaanvulling vanwege een gekorte AOW-partnertoeslag volledig in stand te houden. 

De FNV bonden AFMP en MARVER zijn niet enthousiast over de voorlopige uitkomsten van de onderhandelingen over nieuwe arbeidsvoorwaarden voor Defensiemedewerkers.

De militaire vakbonden en de minister van Defensie hebben 3 maart jl. een eerste stap gezet naar een Arbeidsvoorwaardenakkoord 2015. Er ligt een 1e deelresultaat dat...

Pagina's