AOW-gat onrechtvaardig

voor Defensie

Defensie maakt een verboden onderscheid op grond van leeftijd door de wachtgelduitkering te beëindigen bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd, terwijl de pensioenleeftijd stapsgewijs wordt opgehoogd. Dat oordeelt de Rechtbank Overijssel

ABP-aanvulling ingetrokken?

MARVER voor u naar rechter

Voor de MARVER is het onacceptabel dat de ABP-compensatie van gepensioneerden met een gekorte partnertoeslag is komen te vervallen. Het gaat om bedragen die kunnen oplopen tot meer dan 500 euro per maand, terwijl leden zich niet hierop hebben kunnen voorbereiden. De MARVER treft dan ook voorbereidingen om naar de rechter stappen.

Belangrijke uitspraak

in letselzaak

Ook als alle gebruikelijke veiligheidsvoorschriften op grond van de Arbowetgeving worden nageleefd tijdens een training kan er bij letsel nog sprake zijn van een dienstongeval. Dit oordeelde de hoogste ambtenarenrechter, de Centrale Raad van Beroep (CRvB), in een zaak van een vrouwelijke militair die letsel opliep tijdens een oefening op de KMA en hierna niet meer inzetbaar was als militair.

AOW-gat onrechtvaardig
voor Defensie
ABP-aanvulling ingetrokken?
MARVER voor u naar rechter
Belangrijke uitspraak
in letselzaak

Pagina's

Defensie maakt een verboden onderscheid op grond van leeftijd door de wachtgelduitkering te beëindigen bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd, terwijl de pensioenleeftijd stapsgewijs wordt opgehoogd. Dat oordeelt de Rechtbank Overijssel

Voor de MARVER is het onacceptabel dat de ABP-compensatie van gepensioneerden met een gekorte partnertoeslag is komen te vervallen. Het gaat om bedragen die kunnen oplopen tot meer dan 500 euro per maand, terwijl leden zich niet hierop hebben kunnen voorbereiden. De MARVER treft dan ook voorbereidingen om naar de rechter stappen.

Ook als alle gebruikelijke veiligheidsvoorschriften op grond van de Arbowetgeving worden nageleefd tijdens een training kan er bij letsel nog sprake zijn van een dienstongeval. Dit oordeelde de hoogste ambtenarenrechter, de Centrale Raad van Beroep (CRvB), in een zaak van een vrouwelijke militair die letsel opliep tijdens een oefening op de KMA en hierna niet meer inzetbaar was als militair.

Pagina's