De Centrale Raad van Beroep heeft op maandag 18 juli uitspraak gedaan in de processen over het AOW-gat voor burgermedewerkers bij Defensie met wachtgeld. Volgens de Raad is er sprake van leeftijdsdiscriminatie.

 

Donderdag 26 mei kruisten de Marechausseevereniging en Defensie opnieuw de degens over de tegemoetkomingen voor huisvesting, voeding en reiskosten. Tijdens het proefproces draaide het om de vraag vanaf welk moment Defensie medewerkers alsnog een tegemoetkoming eigen huishouding moet uitbetalen.

Op 4 juli is het Huis voor klokkenluiders in Utrecht geopend. De oprichting van het Huis voor klokkenluiders is gebaseerd op de wet Huis voor klokkenluiders, die op 1 juli in werking trad en die rechtsbescherming biedt aan alle klokkenluiders.

Pagina's

is leeftijdsdiscriminatie

De Centrale Raad van Beroep heeft op maandag 18 juli uitspraak gedaan in de processen over het AOW-gat voor burgermedewerkers bij Defensie met wachtgeld. Volgens de Raad is er sprake van leeftijdsdiscriminatie.

 

UPDATE: verzoek afgewezen

Donderdag 26 mei kruisten de Marechausseevereniging en Defensie opnieuw de degens over de tegemoetkomingen voor huisvesting, voeding en reiskosten. Tijdens het proefproces draaide het om de vraag vanaf welk moment Defensie medewerkers alsnog een tegemoetkoming eigen huishouding moet uitbetalen.

open voor advies, voorlichting

Op 4 juli is het Huis voor klokkenluiders in Utrecht geopend. De oprichting van het Huis voor klokkenluiders is gebaseerd op de wet Huis voor klokkenluiders, die op 1 juli in werking trad en die rechtsbescherming biedt aan alle klokkenluiders.

Pagina's