Het RIVM heeft onlangs de informatiebrochure 'Wat is chroom-6?' gepubliceerd. Deze brochure geeft antwoord op algemene vragen over chroom-6. Er worden geen antwoorden gegeven over chroom-6 in relatie met individuele werksituaties of gezondheidseffecten. De brochure kunt u hier downloaden.

Alweer is Defensie en haar personeel –anders dan wordt voorgesteld - géén winnaar van deze Rijksbegroting. Er komt weliswaar 197 miljoen euro bij, maar dit zet – zeker op de korte termijn- géén zoden aan de dijk. Daarvoor zijn de chronische tekorten binnen Defensie inmiddels té groot. 

Half september starten de onderhandelingsgesprekken tussen de bonden en Defensie over een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord. In deze gesprekken worden de afspraken die zijn gemaakt in het eerste deelakkoord verder uitgewerkt.

Pagina's

in nieuwe informatiebrochure

Het RIVM heeft onlangs de informatiebrochure 'Wat is chroom-6?' gepubliceerd. Deze brochure geeft antwoord op algemene vragen over chroom-6. Er worden geen antwoorden gegeven over chroom-6 in relatie met individuele werksituaties of gezondheidseffecten. De brochure kunt u hier downloaden.

MARVER over Rijksbegroting

Alweer is Defensie en haar personeel –anders dan wordt voorgesteld - géén winnaar van deze Rijksbegroting. Er komt weliswaar 197 miljoen euro bij, maar dit zet – zeker op de korte termijn- géén zoden aan de dijk. Daarvoor zijn de chronische tekorten binnen Defensie inmiddels té groot. 

defensiepersoneel starten

Half september starten de onderhandelingsgesprekken tussen de bonden en Defensie over een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord. In deze gesprekken worden de afspraken die zijn gemaakt in het eerste deelakkoord verder uitgewerkt.

Pagina's