De Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel Defensie (SCOD) zijn verbaasd en niet te spreken over de inhoud van een intern bericht van de SG (Secretaris-Generaal) richting de defensiemedewerkers. De SG geeft hierin onder meer aan dat de centrales uit het overleg zijn weggelopen. Naast het feit dat dit een onjuiste weergave van de werkelijkheid is...

Hennis met SG

Een ‘in tijd beperkte' aanvulling van het AOW-gat is een misverstand. Dit kwam aan het licht tijdens het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer (donderdag 26 januari), toen bleek dat er geen tijdelijkheid tot oktober 2019 is. Het misverstand is ontstaan door gebruik van een foutief contract, waardoor er een eindigheid ...

Minister biedt personeel geen enkel perspectief op een fatsoenlijk arbeidsvoorwaardenakkoord. Gisteren, 26 januari 2017, is er een vergadering van het Sectoroverleg Defensie (SOD) gehouden. Tot grote teleurstelling van de Centrales van Overheidspersoneel (CVO’s) is in deze vergadering formeel ...

Pagina's

over AVW bericht SG

Hennis met SG

De Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel Defensie (SCOD) zijn verbaasd en niet te spreken over de inhoud van een intern bericht van de SG (Secretaris-Generaal) richting de defensiemedewerkers. De SG geeft hierin onder meer aan dat de centrales uit het overleg zijn weggelopen. Naast het feit dat dit een onjuiste weergave van de werkelijkheid is...

AOW-gat is misverstand

Een ‘in tijd beperkte' aanvulling van het AOW-gat is een misverstand. Dit kwam aan het licht tijdens het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer (donderdag 26 januari), toen bleek dat er geen tijdelijkheid tot oktober 2019 is. Het misverstand is ontstaan door gebruik van een foutief contract, waardoor er een eindigheid ...

definitief mislukt

Minister biedt personeel geen enkel perspectief op een fatsoenlijk arbeidsvoorwaardenakkoord. Gisteren, 26 januari 2017, is er een vergadering van het Sectoroverleg Defensie (SOD) gehouden. Tot grote teleurstelling van de Centrales van Overheidspersoneel (CVO’s) is in deze vergadering formeel ...

Pagina's