Dinsdag 24 november is door de samenwerkende centrales van overheidspersoneel Defensie al het formele overleg met Defensie opgeschort. Er kon door de Minister namelijk geen uitsluitsel worden gegeven of het SBK2012 per 1 januari 2016 met twee jaar wordt verlengd.

Marechaussees die in oktober een onjuiste nabetaling op het gebied van reis-, huisvestings- en voedingskosten hebben ontvangen doen er verstandig aan zo spoedig mogelijk contact met de MARVER op te nemen als op hun loonstrook van november ...

De Centrale Raad van Beroep (de Raad) heeft in een uitspraak korte metten gemaakt met het huurplafond uit de ‘Beleidsregeling woningvoorziening BRD’ (Bondsrepubliek Duitsland). Zodra de commandant een woning passend verklaard en een tegemoetkoming hiervoor toekent, kan deze tegemoetkoming volgens de Raad niet beperkt worden tot het huurplafond. Defensie zal dan de volledige huur minus de eigen bijdrage moeten vergoeden aan de defensiemedewerker.

Pagina's

vanwege SBK2014

Dinsdag 24 november is door de samenwerkende centrales van overheidspersoneel Defensie al het formele overleg met Defensie opgeschort. Er kon door de Minister namelijk geen uitsluitsel worden gegeven of het SBK2012 per 1 januari 2016 met twee jaar wordt verlengd.

eigen huishouding

Marechaussees die in oktober een onjuiste nabetaling op het gebied van reis-, huisvestings- en voedingskosten hebben ontvangen doen er verstandig aan zo spoedig mogelijk contact met de MARVER op te nemen als op hun loonstrook van november ...

bij tegemoetkoming woninghuur

De Centrale Raad van Beroep (de Raad) heeft in een uitspraak korte metten gemaakt met het huurplafond uit de ‘Beleidsregeling woningvoorziening BRD’ (Bondsrepubliek Duitsland). Zodra de commandant een woning passend verklaard en een tegemoetkoming hiervoor toekent, kan deze tegemoetkoming volgens de Raad niet beperkt worden tot het huurplafond. Defensie zal dan de volledige huur minus de eigen bijdrage moeten vergoeden aan de defensiemedewerker.

Pagina's