De MARVER heeft met verbazing kennis genomen van de nieuwe instructie van de CDS over de Defensie Conditie Proef (DCP). De instructie rammelt aan alle kanten. Zo lijkt het net alsof militairen boven de 60 jaar operationeel moeten doorwerken, terwijl dat niet zo is.

De Centrale Raad van Beroep heeft eerder aangegeven op 4 mei uitspraak te doen over de beëindiging van het wachtgeld voor burgerambtenaren op 65- jarige leeftijd, dan wel op AOW-gerechtigde leeftijd. De Raad heeft deze uitspraak uitgesteld.

Veel MARVER-leden die geplaatst zijn in het buitenland hebben een rekest ingediend om in aanmerking te komen voor een hogere tegemoetkoming in de woninghuur. Hoewel wij al in januari met Defensie tot overeenstemming zijn gekomen over de afhandeling, blijven de rekesten tot nu onbeantwoord.

Pagina's

Defensie Conditieproef

De MARVER heeft met verbazing kennis genomen van de nieuwe instructie van de CDS over de Defensie Conditie Proef (DCP). De instructie rammelt aan alle kanten. Zo lijkt het net alsof militairen boven de 60 jaar operationeel moeten doorwerken, terwijl dat niet zo is.

uitgesteld

De Centrale Raad van Beroep heeft eerder aangegeven op 4 mei uitspraak te doen over de beëindiging van het wachtgeld voor burgerambtenaren op 65- jarige leeftijd, dan wel op AOW-gerechtigde leeftijd. De Raad heeft deze uitspraak uitgesteld.

huurplafond

Veel MARVER-leden die geplaatst zijn in het buitenland hebben een rekest ingediend om in aanmerking te komen voor een hogere tegemoetkoming in de woninghuur. Hoewel wij al in januari met Defensie tot overeenstemming zijn gekomen over de afhandeling, blijven de rekesten tot nu onbeantwoord.

Pagina's