ASD, het Arbeidsmarkt- en Scholingsfonds Defensie heeft op 22 juli jl. haar website www.scholingsfondsdefensie.nl gelanceerd. Met deze website wil ASD breder bekendheid geven aan wat ASD is, doet en bereikt heeft voor de sector Defensie.

Overheidswerkgevers hebben in grote haast met een aantal vakbonden een half akkoord gesloten. Er zijn drie belangrijke redenen waarom de FNV deze afspraak NIET heeft getekend:

De FNV roept het kabinet op meer tijd te nemen om de consequenties van haar voorstellen voor zeven grote overheidscao’s beter te onderzoeken. Die hebben onder meer gevolgen voor de pensioenopbouw van meer dan een miljoen mensen. Een aanzienlijk deel van de loonstijging is een sigaar uit eigen doos.

Pagina's

www.scholingsfondsdefensie.nl

ASD, het Arbeidsmarkt- en Scholingsfonds Defensie heeft op 22 juli jl. haar website www.scholingsfondsdefensie.nl gelanceerd. Met deze website wil ASD breder bekendheid geven aan wat ASD is, doet en bereikt heeft voor de sector Defensie.

waarom de FNV niet tekent

Overheidswerkgevers hebben in grote haast met een aantal vakbonden een half akkoord gesloten. Er zijn drie belangrijke redenen waarom de FNV deze afspraak NIET heeft getekend:

onder druk vakantie

De FNV roept het kabinet op meer tijd te nemen om de consequenties van haar voorstellen voor zeven grote overheidscao’s beter te onderzoeken. Die hebben onder meer gevolgen voor de pensioenopbouw van meer dan een miljoen mensen. Een aanzienlijk deel van de loonstijging is een sigaar uit eigen doos.

Pagina's