Terugwerkende kracht negeren

bij bevordering onrechtmatig

Niet iedereen is bekend met de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep over het recht op bevordering met terugwerkende kracht na een functiewaarderingsonderzoek. Het is zaak hier goed op te letten, omdat Defensie alleen militairen bevordert die de functie nog vervullen. En dat terwijl de Raad heeft geoordeeld ...

Impuls voor werkgelegenheid

bij defensie en politie

Op basis van het Sociaal Akkoord uit 2013 wordt in 2015 ruim 40 miljoen euro extra geïnvesteerd in het bevorderen van de werkgelegenheid bij politie en defensie. Minister Asscher van Sociale Zaken is akkoord gegaan met het sectorplan dat de werkgevers en de vakbonden daarvoor hebben ingediend, mede op initiatief van de bonden van FNV Veiligheid...

Coulanceregeling chroom-6:

Bijzondere tegemoetkoming

Minister Hennis-Plasschaert heeft voor (oud-) defensiemedewerkers die hebben gewerkt met chroom-6 en ziek zijn geworden een coulanceregeling aangekondigd met een bijzondere tegemoetkoming. Ruud Vreeman is benoemd tot onafhankelijk voorzitter van de chroom-6 onderzoekscommissie waarin ook bonden en experts zijn betrokken.

Terugwerkende kracht negeren
bij bevordering onrechtmatig
Impuls voor werkgelegenheid
bij defensie en politie
Coulanceregeling chroom-6:
Bijzondere tegemoetkoming

Pagina's

Niet iedereen is bekend met de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep over het recht op bevordering met terugwerkende kracht na een functiewaarderingsonderzoek. Het is zaak hier goed op te letten, omdat Defensie alleen militairen bevordert die de functie nog vervullen. En dat terwijl de Raad heeft geoordeeld ...

Op basis van het Sociaal Akkoord uit 2013 wordt in 2015 ruim 40 miljoen euro extra geïnvesteerd in het bevorderen van de werkgelegenheid bij politie en defensie. Minister Asscher van Sociale Zaken is akkoord gegaan met het sectorplan dat de werkgevers en de vakbonden daarvoor hebben ingediend, mede op initiatief van de bonden van FNV Veiligheid...

Minister Hennis-Plasschaert heeft voor (oud-) defensiemedewerkers die hebben gewerkt met chroom-6 en ziek zijn geworden een coulanceregeling aangekondigd met een bijzondere tegemoetkoming. Ruud Vreeman is benoemd tot onafhankelijk voorzitter van de chroom-6 onderzoekscommissie waarin ook bonden en experts zijn betrokken.

Pagina's