Donderdagavond hebben de Minister van Defensie en drie Centrales van Overheidspersoneel (AC, CMHF en CCOOP) een uitvoeringsovereenkomst getekend. De ACOPDef (AFMP, MARVER en FNV overheid) heeft niet ingestemd met deze overeenkomst en dus ook niet ondertekend.

Op 24 november 2014 heeft de Centrale Raad van Beroep in een door de Marechausseevereniging aangespannen procedure bepaald dat Defensie bij het toekennen van tegemoetkoming(en) voor huisvesting, voeding en reiskosten geen onderscheid mag maken tussen militairen die een eigen huishouding voeren en militairen bij wie dat niet het geval is. Omdat Defensie na deze uitspraak niet direct actie ondernam zijn de afgelopen maanden heel veel verzoeken (rekesten) en bezwaarschriften ingediend.

De ACOP (MARVER, AFMP en FNV Overheid) vroegen i.v.m. de Loonovereenkomst om een extra Sector Overleg Defensie. Aan de onderhandelingstafel had immers géén open en reëel overleg plaatsgevonden. Maar ook tijdens deze extra vergadering was er géén ruimte om fatsoenlijk te onderhandelen over pensioen- en loonafspraken.

 

Pagina's

MARVER tekent niet!

Donderdagavond hebben de Minister van Defensie en drie Centrales van Overheidspersoneel (AC, CMHF en CCOOP) een uitvoeringsovereenkomst getekend. De ACOPDef (AFMP, MARVER en FNV overheid) heeft niet ingestemd met deze overeenkomst en dus ook niet ondertekend.

nieuwe ontwikkelingen (update)

Op 24 november 2014 heeft de Centrale Raad van Beroep in een door de Marechausseevereniging aangespannen procedure bepaald dat Defensie bij het toekennen van tegemoetkoming(en) voor huisvesting, voeding en reiskosten geen onderscheid mag maken tussen militairen die een eigen huishouding voeren en militairen bij wie dat niet het geval is. Omdat Defensie na deze uitspraak niet direct actie ondernam zijn de afgelopen maanden heel veel verzoeken (rekesten) en bezwaarschriften ingediend.

extra overleg Loonruimte-deal

De ACOP (MARVER, AFMP en FNV Overheid) vroegen i.v.m. de Loonovereenkomst om een extra Sector Overleg Defensie. Aan de onderhandelingstafel had immers géén open en reëel overleg plaatsgevonden. Maar ook tijdens deze extra vergadering was er géén ruimte om fatsoenlijk te onderhandelen over pensioen- en loonafspraken.

 

Pagina's