Op 6 juli 2017 is in de pensioenkamer een onderhandelaarsakkoord bereikt over vereenvoudiging van de ABP-middelloonregeling, de pensioenregeling van vrijwel alle ambtenaren waaronder de burgermedewerkers bij Defensie.

De Koninklijke Marechaussee gaat burgers in een stoomcursus van 6 weken opleiden tot grensbewaker. Dit tot grote onvrede van de MARVER.

Het zikavirus heerst in Zuid- en Midden –Amerika en in landen in Afrika en Azië. Het virus kan tijdens de zwangerschap schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Defensie heeft daarom drie maatregelen uitgevaardigd voor militairen en burgerpersoneel.

Pagina's

Wijzigingen middelloonregeling

Op 6 juli 2017 is in de pensioenkamer een onderhandelaarsakkoord bereikt over vereenvoudiging van de ABP-middelloonregeling, de pensioenregeling van vrijwel alle ambtenaren waaronder de burgermedewerkers bij Defensie.

is schijnoplossing

De Koninklijke Marechaussee gaat burgers in een stoomcursus van 6 weken opleiden tot grensbewaker. Dit tot grote onvrede van de MARVER.

Maatregelen nodig

Het zikavirus heerst in Zuid- en Midden –Amerika en in landen in Afrika en Azië. Het virus kan tijdens de zwangerschap schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Defensie heeft daarom drie maatregelen uitgevaardigd voor militairen en burgerpersoneel.

Pagina's